Lokakuu 2023: Itseparannus

Holistinen hoitomuoto, jota kutsutaan myös kokonaisvaltaiseksi terveydenhoidoksi, perustuu ajatukseen, että terveys ja hyvinvointi liittyvät kaikkiin elämän osa-alueisiin:
Fyysiseen-, psyykkiseen-, sosiaaliseen- ja henkiseen hyvinvointiin.

Holistinen näkemys pyrkii ymmärtämään ihmisen kokonaisuutena sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään yksittäisiin oireisiin tai yksittäisiin fyysisiin vaivoihin.

– YKSILÖLLISYYS: Jokainen ihminen katsotaan ainutlaatuiseksi, ja hoito räätälöidään yksilöllisten tarpeiden ja ominaisuuksien mukaan.
– ENNALTAEHKÄISY: Holistinen hoito pyrkii edistämään terveyttä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja terveillä elämäntavoilla.
– TASAPAINO: Tasapaino fyysisen, psyykkisen ja henkisen hyvinvoinnin välillä on tärkeää.
– ITSEPARANTUMINEN: Holistinen näkemys korostaa kehon ja mielen kykyä parantaa itseään.

Holistiseen hoitoon voi sisältyä erilaisia terapioita ja menetelmiä, esimerkiksi hierontaa, tapping-terapiaa, traumanpurkua, akupunktiota, kylmäaltistusta, energiahoitoa, ruokavalio-ohjausta, ääniparannusta, luonnonrohtoja ja luontoyhteyden hyödyntämistä.

Holistinen parantola tarjoaa lisätukea eri hoitomuodoille ja parantaa elämänlaatua merkittävästi.

TRAUMOJEN JA SAIRAUKSIEN YHTEYS
Irtipäästämätön negatiivinen energia/trauma lukkiutuu sisäelimiin, lihaksiin ja luihin hermoston lisäksi sekä ajatuksiin luoden vahingollisia uskomuksia minäkuvaamme.

Kysymys sinulle: Haluatko vapautua kivuista, huonosta olosta, tyhjyyden tunteesta, selittämättömistä kiukunpuuskista, masennuksesta ja ahdistuksesta?

Traumanpurkuja tehtyäni olen vakuuttunut, että todellakin kehollisen kosketuksen kautta turvallisessa ympäristössä ja turvallisen hoitajan opastuksella/hoidolla keho voi vapautua kivuista ja pääsee aloittamaan itse itsensä korjausprosessin sairauksista.

Pelkkä puhe ei tosiaankaan riitä traumanpuruissa. Monta vuotta kestävät puheen tasolla tehtävät terapiat voivat olla joissain tapauksissa jopa vahingollisia, kun traumaa revitään auki viikottaisilla alle tunnin mittaisilla istunnoilla pääsemättä juurisyihin syvemmälle, raapien pinnan auki viikottain.
Lisäksi mengele-lääketieteen terapeuteilla ei ole aina käsitystä/ymmärrystä traumaenergiasta.
Monet terapeuteista nojaavat turruttaviin vahingollisiin synteettisiin, addiktoiviin mielialalääkkeisiin, mitkä osaltaan estävät kehollisen irtipäästön traumasta.

Jotta voi irtipäästää, on traumatapahtuma otettava silmien eteen ja iholle hetkeksi. Tässä purussa vapautuu suuri määrä lukkiutunutta energiaa, jotka aiheuttavat sairauksia. Joskus jopa yksi hoitokerta auttaa.

SAIRAUKSIEN SYNTY ENERGIOISSA?
Luomme ongelmat itse itseemme.
Mitä me annamme, sen saamme takaisin.
Häiriintynyt minäkuva on tuhoisaa, sillä se syövyttää terveyttä mielen ja kehon tasolla.

MITEN ITSEPARANNUS AKTIVOIDAAN?
1. Tietoisuuden muutoksella > Ymmärrys
2. Elämäntapamuutoksella > Rakkaus kehoon

MIKSI ITSEPARANNUS ON NIIN TÄRKEÄÄ?
Uusimalla ajatusmallisi teet elämästäsi parempaa: Voimme itseparannuksella muuttaa elämäämme paremmaksi, olivatpa lähtökohdat mitkä tahansa.

ONKO SAIRAUKSILLA HENKISIÄ SYITÄ?
Kyllä. Olemme vastuussa ajatuksistamme ja teoistamme. Myös sukulinjojen kipuja voi esiintyä. Silloinkin on oma valinta, katsooko ne läpi ja löytyykö rohkeutta purkaa ne vai siirtääkö ne omille lapsille. Tämä vaatii suuresti ymmärrystä.

”Keho ei unohda. Se odottaa ja hakee tilaisuuksia purkaa kipua, mikä on tallessa, jumissa ja lukkiutuneena kehossa. Odottamassa, että voimaa olisi riittävästi tuntea ja kokea kipua. Itkeä itkuja, joita ei joskus pystynyt itkemään. Keho ei unohda surematonta surua eikä mykäksi nieltyä kauhua. Se muistaa kyllä. Se jaksaa odottaa. Joissain vakavissa tilanteissa keho voi tehdä itse itselleen epilepsiakohtauksen, jotta traumaenergiaa pääsee purkautumaan tärinän ja ravistelun kautta, kehon ollessa ikään kuin painekattilatilassa.”

YLEISIÄ KIPUTILOJA JA NIIHIN LIITTYVÄ ENERGEETTINEN LATAUS: (nämä voidaan purkaa traumanpurulla ja kosketus/kipuhoidolla)

ENDOMETRIOOSI – Turvattomuuden tunne, pettymykset, turhautumiset, alhainen itsetunto, hakee rakkauden korviketta itselleen sokerista, muiden syyttelyä.

MERKITTÄVÄ YLILIHAVUUS – Pelko. Pitkittynyttä turvattomuuden tunnetta. Kätkettyä kiukkua, haluttomuutta antaa anteeksi. Rakkaudenpuute. Suojeluntarve. Tunteiden pakoilu. Epävarmuus. Itsetorjunta.
Pettymys omia vanhempiaan kohtaan. Reisien ylikorostunut painonkertymä viittaa raivoon omaa isää kohtaan. Voimakas selluliitti kertoo varastoituneesta kiukusta> rankaisee itseään.

KUUME – Loppuunpalaminen. Kiukku.

SELKÄKIVUT – Alaselkä: Rahanpelko. Taloudellisen tuen puute.
Keskiselkä: Syyllisyys.
Yläselkä: Ei saa tunteillesi vastakaikua. Tuntee, ettei saa rakkautta. Rakkauden pidätteleminen muita kohtaan.

EPILEPSIA – Elämän kieltäminen itseltään, elämänilon menettäminen, traumat, väkivalta itseään kohtaan.

REUMATISMI – Tuntee olevansa uhri.
Syvä rakkaudenpuute. Krooninen katkeruus. Jumittunut mielipaha.

KYNSIEN PURESKELU – Turhautuminen. Oman minän nakertaminen. Omanarvontunto.
Kauna vanhempia kohtaan.

HARTIASEUDUN KIVUT – Asenneongelmia: Kokee elämän taakaksi. Tuntee avuttomuutta ja toivottomuutta. Elämänilon katoaminen.

PÄÄNSÄRKY – Vammauttaa itseään. Voimakas itsekritiikki. Vastustaa elämänkulkua. Seksuaaliset pelot. Ei pidä siitä, että painostetaan.

RIIPPUVUUS – Pakenee itseään. Ei rakasta itseään. Pelko. Elämänilon katoaminen.

VATSAKIVUT – Pelko. Vastustaa muutosta. Miellyttämisenhalu. Tunne ettei riitä, ettei ole tarpeeksi hyvä. Jokin kalvaa mieltä. Haluttomuus ilmaista tunteita. Epävarmuus. Tuomiontunne. Kyvyttömyys sulattaa uutta> uutuudenpelko. Maksaan varastoituu purkamaton kiukku, viha ja raivo. Maksasta sanotaankin, että se on alkukantaisten tunteiden tyyssija: Kiukun ja raivon keskus. Maksan kärki on kosketusarka.

KORVAKIPU – Kieltäytyy kuuntelemasta.
Ei kuule sisäistä ääntä. Haluttomuus kuulla. Liikaa meteliä, riitelevät vanhemmat/ympäristö, kiukkua, itsepäisyys, ei edes halua kuulla, pelkoa.

NILKAT – Syyllisyyden tunne, joustamattomuus, nilkat edustavat kykyämme ottaa vastaan iloa.

LIIKAHIKOILU – Pelko. Itseinho. Pelkää muita.

SYÖPÄ – Kätketty salaisuus. Suuri suru, joka kalvaa sisintä. Juurtunut viha. Syvät haavat. Pitkäaikainen mielipaha.

ANOREKSIA – Ääretön pelko ja itseinho.
Itsensä kieltäminen.

TYRÄ – Rikkinäiset ihmissuhteet. Paineet, taakat. Väärinsuuntautunut luovuus.

VERENPAINE – Korkea: Pitkäaikainen, ratkaisematon tunneongelma.

Alhainen: Lapsuusajan rakkaudenpuute.

UMMETUS – Vanhojen asioiden jauhaminen. Juuttuminen menneeseen. Saituus. Elämänilon menettäminen.

RUHJEET, KOLHIMISET, ONNETTOMUUDET – Itsensä rankaiseminen.

SILMÄKIVUT – Pohjaton kiukku. Halu lyödä kaikkia ja kaikkea, minkä näkee. Ei pidä siitä, mitä näkee elämässä. Minä-ongelmat. Pelkää katsoa itseään. Ei osaa iloita näkemästään. Likinäköisyys: Tulevaisuudenpelko.
Näärännäppy: Vanhat loukkaukset painavat ja musertavat mieltä.

VÄSYMYS – Siitä, mitä tekee, kokee ettei välitetä, ei saa palautetta.
Elämänilon katoaminen.

UNETTOMUUS – Pelko. Ei luota elämänkulkuun. Syyllisyys.

NIVELTULEHDUKSET – Rakkauden puute, arvostelunhalu, kaunaisuus.

SUOLISTOVAIVAT – Pelkää luopua vanhasta ja tarpeettomasta.

JALKAPOHJAT – Tulevaisuudenpelko. Pelko siitä, ettei pääse eteenpäin elämässä. Kykyä ymmärtää itseään, muita ja elämää. Haluttomuus liikkua.

LIKINÄKÖISYYS – Tulevaisuudenpelko, ahdistus. Ei luota tulevaisuuteen.

VAIHDEVUOSIOIREET – Pelko, ettei ole kyllin hyvä, riittämättömyys, vanhenemisen pelko, itsensä torjuminen, itsensä rakastamisen vaikeus.

KURKKUKIPU – Kyvyttömyys ilmaista itseään. Vaikeneminen. Tukahduttaa kiukun. Pelkoja.
Ei luota elämänkulkuun. Nielee kiukun. Kyvyttömyys pitää puoliaan. Tukahduttaa oman luovuutensa. Kieltäytyy muuttumasta.

ALLERGIAT – Oman voiman kieltäminen. Tunnetukoksia. Syyllisyyden pelko. Turvattomuuden tunne.

IHO-ONGELMAT – Ei hyväksy itseään. Pelko. Ahdistus. Syvälle haudattua vanhaa sontaa. Uhantunne. Huomiontarve – ei koe tulleensa nähdyksi eikä kuulluksi, omanarvontunteen menetys, elämänilon kadottaminen.
Finnit edustavat kiukunpurkauksia.
Mielen myrkyttyneisyys kärsityistä epäoikeudenmukaisuuksista. Pelkää, että loukataan. Turruttaa minuuden aisteja.
Ei ota vastuuta tunteistaan.

ELÄINTEN PUREMAT – Sisäänpäin kääntynyt kiukku. Syyllisyys pikkuasioiden vuoksi. On altis loukkauksille. Pelkoa. Rankaisuntarve itseä kohtaan.

NUHA – Ohjelmoitu uskomusajattelu:
”Minä sairastan nuhaflunssan aina kesällä, syksyllä, talvella ja keväällä, koska flunssakausi.”

VAIVAISENLUU – Ei pysty iloitsemaan elämänkokemuksistaan.

KILPIRAUHANEN – Liikatoiminta: Tunne, että jää ulkopuolelle> Raivoa.
Vajaatoiminta: Tukehtumisen tunne.

PAHANHAJUINEN HENGITYS – Patoutunutta kiukkua, kostoajatuksia, vaikeaa kokea elämää, kontrollin tarvetta, asenneongelmia, rumat ajatukset ja puheet muista.

KIPEÄT KOHDAT KEHOSSA – Purkautumatonta kiukkua. Syyllisyyden tunne > hakee rangaistusta.

NIELURISAT – Riitelyä perhesuhteissa, lapsi tuntee olevansa tiellä ja ei-toivottu.

KITARISAT – Tukahdutettu luovuus. Pelko. Torjutut tunteet.

POSKIONTELONTULEHDUS – On ärtynyt johonkuhun läheiseen.

KEUHKOSAIRAUDET – Tulehtuneet perhesuhteet. Riitaa ja huutoa. Välillä mykkäkoulua. Tunne-elämän haavat, joiden ei sallita parantua. Murheita. Pelkoa ottaa elämää vastaan. Omanarvontunto alamaissa. Väsymys elämää kohtaan.

POLVIKIVUT – Itsepäisyys ja ylpeys. Taipumattomuus. Pelko. Joustamattomuus.
Ei halua antaa periksi.

YSKÄ – ”Katsokaa minua!”
”Kuunnelkaa minua!”
”Rakastakaa minua!”

Holistisessa hoidossa kipuja lähestytään ratkaisukeskeisesti:

KUUKAUTISKIVUT – Naiset varastoivat tunteitaan alapäähän, jolloin ne saattavat ilmentyä kuukautisten aikaan kipuina, esimerkiksi loukatuksi tuleminen painuu kehoon syvälle. Naistentaudit yleisesti merkitsee naiseuden kieltämistä, itsensä hylkäämistä naisena.
Vihaa omaa kehoa. Syyllisyys, pelko, uskomus, että sukuelimet ovat likaiset ja pahat.
HOITOESIMERKKI: Nuorelle naiselle järjestetään juhlat, kun kuukautiset alkavat: Poistetaan kuukautisten likaisuus- ja kipuajattelu kuuluvana kuukautisiin.
Juhlitaan kaunista hedelmällisyyttä.
Iloitaan naiseudesta. Kohtu edustaa kaunista ja vahvaa luovuuden lähdettä. Affirmaatiot onnellisesta naisesta, joka rakastaa naisen kehoa > Kipuja ei ole.

HÄTÄENSIAPU AFFIRMAATIOT PARANEMISEEN
🔥 Otan täyden vastuun itsestäni, terveydestäni ja luovun vahingollisista tunnemalleista.
Kohtelen kehoani kunnioittavasti.
🔥 Ymmärrän, että jokainen ajatukseni luo tätä hetkeä ja tulevaisuuttani.
🔥 Tunnen oman voimani.
🔥 Luotan sisäiseen viisauteeni ja annan sen ohjata sanojani ja tekojani.
🔥 Olen oppinut kokemuksistani. Olen nyt valmis päästämään irti traumoistani, kaunasta, kateellisuudesta, katkeruudesta, uhriutumisesta, syyllisyydestä, arvostelusta ja itseinhosta.
🔥 Annan anteeksi itselleni ja muille menneistä tapahtumista.
🔥 Hyväksyn itseni sellaisena kun olen.
Olen sinut itseni kanssa.
🔥 Olen arvokas.
🔥 Rakastan itseäni sellaisena kun olen.
🔥 Asennoidun pelkoihin ja haasteisiin ymmärryksellä.
🔥 Vapautan itseni elämään tätä elämää täysillä. Löytämään iloa myös pienistäkin asioista.

Lopuksi huomioitavaa, että kehomme on niin viisas, että kun myrkkyjä ja väsymystilaa on liiaksi, se ”pakottaa” jokaisen pysähtymään, lepäämään, tavalla tai toisella, jolloin keho puhdistuu ja saa tarvitsemaansa lepoa.
Hyvä muistaa, että lihaksien kasvu ja luovuus tapahtuvat levossa. Tutustu kehoosi, sen viesteihin ja kuuntele sisintäsi, niin saat nauttia tämän inkarnaation kulkuneuvostasi mahdollisimman paljon: Kulkea omin jaloin, olla vapaa.
Sinä olet kehosi paras asiantuntija, aina.
Hemmottele kehoasi tänään ❤️

– Marianne

PS. Traumanpurkuhoidon hinta vielä tarjouksessa muutaman päivän.
16.11.2023 astuu uusi hinnasto/uudet täydennetyt hoidot voimaan.
Lämpimästi tervetuloa hoitoon!